Legitimation.se

LEGITIMATION OCH ID-KORT

Både enskilda företag och myndigheter kan utfärda legitimationshandlingar. Det nationella identitetskortet och pass kan dock endast utfärdas av polismyndighetens passexpeditioner. Här kan du läsa mer om de olika id-korten.

Nationellt identitetskort

Det nya nationella identitetskortet har funnits sedan den 1 oktober 2005 och det utfärdas av polismyndighetens passexpeditioner. Detta är en identitetshandling i Sverige och med den kan du resa till Schengenländerna utan pass.

Det har en giltighetstid på fem år och alla svenska medborgare oavsett ålder kan ansöka om det nationella id-kortet.

För mer information om hur man ansöker och aktuell prisuppgift se Polisens webbplats.

Skatteverkets och bankernas id-kort

Numera är det Skatteverket som utfärdar vanliga id-kort (tidigare var det Posten/Svensk Kassaservice). Id-korten följer svensk standard och kan beställas hos Skatteverket. Avgiften ska betalas i förväg och därefter måste man besöka Skatteverkets kontor. Du måste också kunna styrka din identitet.

För mer information och pris besök Skatteverkets webbplats.

För information om de olika bankernas id-kort, kontakta din bank.

Legitimation inom läraryrket

På Regeringens hemsida finns frågor och svar gällande lärar- och förskolelegitimation.

Länk till Regeringens frågor och svar.

Legitimation inom hälso- och sjukvården

Det finns 21 yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som har yrkeslegitimation. De står under Socialstyrelsens tillsyn och omfattas av vissa legitimationsbestämmelser.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan deslegitimera en yrkesutövare som inte längre anses ha den erforderliga kunskapsnivån som krävs.

Yrken inom hälso- och sjukvården som har legitimation är apotekare, arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, biomedicinska analytiker, dietister, kiropraktorer, logo- peder, läkare, naprapater, optiker, ortopedingenjörer, psykologer, psykoterapeuter, receptarier, röntgensjuk- sköterskor, sjukgymnaster, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare.

För mer information om hur man ansöker om legitimation för respektive yrke se Socialstyrelsens webbplats.

Gå vidare till nästa avsnitt för att läsa om e-legitimation.